Kruszywo

Prowadzimy sprzedaż kruszyw drogowych, tłuczni i grysów. Dodatkowo posiadamy także piaski i żwiry. 
Oferujemy również możliwość transportu wymienionych materiałów sypkich.
Grys kwarcytowy 8-16 Grys kwarcytowy 16-22 Kruszywo kwarcytowe
(kliniec) 4-31,5
Grys bazaltowy 2-5
Grys bazaltowy 5-8 Kruszywo dolomitowe 0-4 Kruszywo dolomitowe 0-8 Grys dolomitowy 8-16
Grys dolomitowy 16-32 Kruszywo dolomitowe 0-31,5 Kruszywo dolomitowe
(kliniec) 4-31,5
Kruszywo dolomitowe 0-63
Tłuczeń dolomitowy 31,5-63 Żwir (pospółka drogowa) Piasek 0-2 Piasek wiślany
Piasek do kostki granitowej Żwir płukany 2-8 Żwir płukany 8-16 Żwir płukany 16-32

wizytówka